Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Αυξήσεις 200% στις αντικειμενικέςΦωτιά παίρνει η φορολογία των ακινήτων.
Πρόσθετες επιβαρύνσεις για εκατομμύρια πολίτες που κατέχουν κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια.
Η επαναφορά των φόρων στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, στις κληρονομιές και στις γονικές παροχές, που σχεδιάζει η κυβέρνηση, θα συνδυαστεί με σημαντικές αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Το αποτέλεσμα θα είναι να εκτοξευθούν στα ύψη οι επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που θα αποκτήσουν σπίτια, οικόπεδα και αγροτεμάχια το 2010, καθώς και για εκατομμύρια άλλες, που θα εξακολουθήσουν να έχουν στην κατοχή τους ακίνητα.

Σχέδιο-σοκ για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων ετοιμάζεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η επαναφορά των φόρων στη “μεγάλη ακίνητη περιουσία”, τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές θα συνδυασθεί με σημαντικές αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Το αποτέλεσμα θα είναι να εκτοξευθούν στα ύψη οι επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που θα αποκτήσουν το 2010 σπίτια, οικόπεδα και αγροτεμάχια, καθώς και για εκατομμύρια άλλες που θα εξακολουθήσουν να έχουν στην κατοχή τους ακίνητα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να τονωθούν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Η “Μ” είχε αποκαλύψει κατά την προεκλογική περίοδο το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, το οποίο τότε επιχείρησε να διαψεύσει ο πρόεδρος του κόμματος Γ. Παπανδρέου, επισημαίνοντας σε συνέντευξη Τύπου ότι “δεν έχουμε μιλήσει για αύξηση αντικειμενικών αξιών”. Τώρα όμως θέτει σε εφαρμογή το συγκεκριμένο σχέδιο, με στόχο να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όπως είχε αποκαλύψει η “Μ”, παράγοντες του οικονομικού επιτελείου του ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν ήδη από την προεκλογική περίοδο ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων κινούνται σήμερα σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις πραγματικές αγοραίες τιμές τους.

Όπως επισήμαιναν, η αναλογία αντικειμενικών / πραγματικών τιμών φθάνει το 1 προς 3. Δηλαδή, αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ αντιστοιχεί σε πραγματική αξία έως και 300.000 ευρώ. Συνεπώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αντικειμενικές τιμές θα έπρεπε, με σταδιακές αναπροσαρμογές, να φθάσουν στα ίδια επίπεδα με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων, ώστε η φορολογία των ακινήτων να γίνεται επί πραγματικής βάσης. Στο οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ είχε καταρτισθεί από τότε το σχέδιο για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών.


ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
Πληροφορίες της “Μ” αναφέρουν πλέον ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει αποφασίσει να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Εντός της προσεχούς τετραετίας, οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα αυξηθούν σταδιακά κατά ποσοστά που θα ανέλθουν σωρευτικά έως και στο 200%. Μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει σημαντικά τις φορολογικές επιβαρύνσεις για χιλιάδες πολίτες που θα αποκτήσουν ακίνητα εντός των επομένων τεσσάρων ετών καθώς και για πολλούς άλλους που θα παραμείνουν κάτοχοι περισσοτέρων του ενός ακινήτων. Κι αυτό διότι οι φόροι κληρονομιών και γονικών παροχών καθώς επίσης και ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, που σκοπεύει να επαναφέρει η κυβέρνηση, θα υπολογίζονται επί νέων αυξημένων αντικειμενικών αξιών, οι οποίες μάλιστα θα αυξάνονται περαιτέρω μέχρι να εξισωθούν με τις πραγματικές τιμές των ακινήτων.

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο που ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών:
1. Η αύξηση των αφορολογήτων ορίων που θα συνοδεύσει την επαναφορά των φόρων στις κληρονομιές και τις γονικές παροχές θα είναι, σε ποσοστό, περίπου ίδια με την πρώτη αύξηση που θα αποφασισθεί για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων από το 2010. Η πρώτη αύξηση των αντικειμενικών αξιών εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί σε μέσα επίπεδα το 50%. Αυτό σημαίνει ότι και η αύξηση του βασικού αφορολογήτου ορίου για τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές δεν θα είναι μεγαλύτερη από 50%. Συνεπώς, το αφορολόγητο για κληρονομιές από τους γονείς προς τα παιδιά ή τις συζύγους καθώς και για γονικές παροχές θα αυξηθεί από τα 95.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 140.000 - 150.000 ευρώ το πολύ. Σήμερα, σε κληρονομιές και γονικές παροχές ακινήτων που υπερβαίνουν σε αντικειμενική αξία το αφορολόγητο όριο των 95.000 ευρώ επιβάλλεται πολύ χαμηλός συντελεστής τέλους συναλλαγών 1% επί του τμήματος της αξίας που υπερβαίνει το όριο αυτό. Με τις αλλαγές που θα επιφέρει η κυβέρνηση, θα επιβάλλεται φόρος 5% - 20% σε κληρονομιές και γονικές παροχές αξίας μεγαλύτερης των 140.000 - 150.000 ευρώ. Δηλαδή περιουσίες πάνω από το όριο αυτό, που θα μεταβιβάζονται από τους γονείς στα παιδιά, θα επιβαρύνονται με πενταπλάσιους έως και εικοσαπλάσιους φόρους από αυτούς που επιβάλλονται σήμερα!

2. Εξαίρεση από τον κανόνα της σημαντικής αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων θα ισχύσει μόνο για κληρονομιές και γονικές παροχές πρώτης κατοικίας, που θα πραγματοποιούνται κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Στις περιπτώσεις αυτές θα ισχύει, πέραν του αυτοτελούς αφορολογήτου των 140.000 - 150.000 ευρώ, και ένα πρόσθετο αφορολόγητο όριο που θα καθορισθεί ειδικά για τις περιπτώσεις της πρώτης κατοικίας. Το αφορολόγητο αυτό θα διαμορφωθεί μεταξύ 100.000 και 200.000 ευρώ για τον άγαμο και μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο, ενώ θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Το σημερινό αφορολόγητο των 200 τ.μ. θα καταργηθεί.

3. Η επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) θα γίνει με αφορολόγητα όρια υψηλότερα από αυτά που ισχύουν σήμερα στο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων. Τα νέα αφορολόγητα όρια του ΦΜΑΠ θα είναι δηλαδή υψηλότερα από 100.000 ευρώ για τον άγαμο, 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και 230.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αποκλείεται να φθάνουν τα πολύ υψηλά επίπεδα των 243.600 ευρώ για τον άγαμο, των 487.200 ευρώ για τους έγγαμους και των 61.650 ευρώ για κάθε έναν από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, τα οποία ίσχυαν στον παλαιό ΦΜΑΠ. Ο συνδυασμός της αύξησης των αφορολογήτων ορίων, έναντι αυτών που ισχύουν σήμερα στο ΕΤΑΚ, με την ταυτόχρονη αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά ποσοστό περίπου ίδιο θα έχει ως αποτέλεσμα να εξαιρεθούν από τον νέο ΦΜΑΠ ελάχιστοι ιδιοκτήτες ακινήτων από αυτούς που πληρώνουν σήμερα ΕΤΑΚ. Μάλιστα, πολλοί από τους ιδιοκτήτες που πλήρωναν ΕΤΑΚ και θα εξακολουθούν να πληρώνουν ΦΜΑΠ θα επιβαρυνθούν με υψηλότερη φορολογία, για το λόγο ότι οι συντελεστές του ΦΜΑΠ θα είναι κλιμακούμενοι και πολύ υψηλότεροι από τον συντελεστή 0,1% με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα το ΕΤΑΚ.


Ένας στους δύο φορολογούμενους έχει το δικό του κεραμίδι

Τουλάχιστον μια κατοικία έχει στην κατοχή του ένας στους δύο έλληνες φορολογούμενους, ενώ έξι στα δέκα ελληνικά νοικοκυριά κατέχουν κατά μέσο όρο δυόμισι δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) σε κτίσμα ή οικόπεδο που βρίσκεται εντός σχεδίου.
Το παραπάνω στοιχείο όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για δυόμισι ακίνητα, καθώς στο ίδιο ακίνητο μπορεί να έχουν δικαίωμα δύο, τρία ή και περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, όπως καταγράφονται στην ίδια “δήλωση στοιχείων ακινήτων” (έντυπο Ε9).
Η επεξεργασία 3.500.000 έντυπων Ε9, που υποβλήθηκαν την περίοδο 2005 - 2008 και αποτέλεσαν τη βάση για την επιβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, δείχνει, αναλυτικά, τα εξής:
- Ένας στους δυο έλληνες φορολογούμενους εμφανίζεται να είναι ιδιοκτήτης σε τουλάχιστον ένα ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης. Συνολικά 4.436.814 φορολογούμενοι σε σύνολο περίπου 8,5 εκατ. δηλώνουν ότι έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα σε ένα ή περισσότερα ακίνητα .
- Σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους έχει δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) σε κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες). Οι φορολογούμενοι με κατοικίες ανέρχονται συνολικά σε 4.062.910 άτομα.
- Συνολικά καταγράφονται 11.308.210 δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης.
- Τα δικαιώματα που έχουν σε κατοικίες - διαμερίσματα ανέρχονται σε 4.723.780 και σε μονοκατοικίες στα 2.408.890. Σε 1.568.800 φτάνουν τα δικαιώματα σε οικόπεδα, 919.600 σε επαγγελματική στέγη, 1.371.000 σε αποθήκες και 251.400 σε θέσεις στάθμευσης.
- Το 40% των φορολογούμενων ή 1.726.000 άτομα που συμπλήρωσαν το έντυπο Ε9 εμφανίζονται να έχουν μόνο ένα δικαίωμα σε ακίνητα. Δυο δικαιώματα σε ακίνητα έχουν 1.110.560 φορολογούμενοι ή το 25%.
- Από τρία έως και είκοσι δικαιώματα σε ακίνητα εμφανίζονται να έχουν 1.599.260 φυσικά πρόσωπα.
- Πάνω από 20 δικαιώματα σε ακίνητα κατέχουν μόλις 1.704 άτομα.
- Με τη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία εμφανίζονται στην εφορία 114 φορολογούμενοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν έως και 43 δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης.

- Ένα δικαίωμα σε κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες) δήλωσαν ότι έχουν 2.315.600 φορολογούμενοι. Πλουσιότεροι όλων είναι 50 Έλληνες που εμφανίζονται στην εφορία να έχουν από 20 έως και 33 δικαιώματα σε κατοικίες.

Πηγή: www.makthes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παλαιότερες Αναρτήσεις

prev next

.

Blog Archive