Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Ενίσχυση της απασχόλησης με 11 δισ. από την Κομισιόν

Oι Βρυξέλλες αναμένεται να δώσουν σήμερα το «πράσινο φως» στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών για να προχωρήσουν σε παροχές, αύξηση των επιδομάτων, λήψη φορολογικών μέτρων και μέτρων υπέρ των επιχειρήσεων, αλλά, παράλληλα, εφιστούν την προσοχή ότι δεν πρέπει να τιναχθούν στον αέρα τα δημόσια οικονομικά.
Από την πλευρά τους, υπόσχονται διευκολύνσεις στις διαδικασίες χορήγησης των κονδυλίων από τα κοινοτικά ταμεία και επιβεβαιώνουν ότι είναι διατεθειμένες να επιτρέψουν αποκλίσεις από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις καθώς και μέχρι ενός σημείου στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας.

Για το Σύμφωνο Σταθερότητας, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι παραμένει το όριο του 3% για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και δεν τίθεται θέμα αλλαγών. Σε περίπτωση, όμως, υπέρβασης του ορίου, θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ελαστικότητας, όπως προβλέπει η αναθεώρηση του 2005.

Ανά τομείς, η Επιτροπή προτείνει:

- Απασχόληση: Αύξηση των προκαταβολών του Κοινωνικού Ταμείου στα κράτη-μέλη, οι χρηματοδοτήσεις του οποίου ανέρχονται σε 11 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2007-2013. Προτείνεται αύξηση των επιδομάτων για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και εξέταση της δυνατότητας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και φορολογικών μέτρων, όπως η παροχή bonus στους εργαζόμενους, ιδίως στους χαμηλόμισθους, ώστε να αυξηθεί η αγοραστική τους δύναμη.

- Επιχειρήσεις: Προτείνεται μείωση του διοικητικού κόστους και επιτάχυνση των διαδικασιών για δανειοδοτήσεις από την ΕΚΤ. Για την αυτοκινητοβιομηχανία, ζητείται να προωθηθεί η κατασκευή «πράσινων αυτοκινήτων». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιρίων.

- Eρευνα και τεχνολογία: Ενθαρρύνεται η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

- Περιφερειακή πολιτική: Αύξηση των προκαταβολών από το «πακέτο» των 367 δισ. ευρώ (2007-2013) και εγγύηση δανείων για τις ΜΜΕ.

- Ανταγωνισμός: Οι κανόνες περί ανταγωνισμού παραμένουν. Εντούτοις, η Επιτροπή προτίθεται να επιτρέψει ορισμένες αποκλίσεις από τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις.

Πηγή: www.express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παλαιότερες Αναρτήσεις

prev next

.

Blog Archive