Άρχισε σταδιακά από τις 2 Ιουνίου η έκδοση των νέων, κοινοτικού τύπου, αδειών κυκλοφορίας οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις παλιές, ενώ οι νέες άδειες οδήγησης θα αρχίσουν να εκδίδονται από τις αρχές του 2009.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, μέσα σε περίπου 10 ημέρες έχουν εκδοθεί δωρεάν περίπου 60.000 άδειες κυκλοφορίας οι οποίες θα διευκολύνουν πολύ τους οδηγούς που κάνουν ταξίδια στην Ευρώπη.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν είναι απαραίτητο να σπεύσει αμέσως ο κόσμος να αλλάξει τις άδειες, ώστε να μη δημιουργηθεί συνωστισμός στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πάντως, για όσους πρόκειται να μεταβιβάσουν το αυτοκίνητό τους, η έκδοση της άδειας θα γίνει με νέου τύπου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων αδειών κυκλοφορίας είναι τα εξής:

• Καταργούνται όλες οι χειρόγραφες παρατηρήσεις επί του εντύπου.

• Το υλικό της νέας άδειας είναι συνθετικό χαρτί, αναλλοίωτο και ανθεκτικό, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς την πλαστογράφηση και μεγαλύτερη αντοχή σε μακροχρόνια και σκληρή χρήση.

• Περιέχει ενσωματωμένη υδατογράφηση με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Οι νέες άδειες οδήγησης. Σε ό,τι αφορά τη νέου τύπου άδεια οδήγησης, αυτή είναι απολύτως σύμφωνη με το νέο κοινοτικό υπόδειγμα και πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας, που καθορίζει η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στις νέες άδειες, που θα είναι πλαστικές (σαν πιστωτική κάρτα) με μικροτσίπ, στο οποίο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία του κατόχου, θα υπάρχουν φωτογραφία του με μελάνη που είναι αόρατη και εμφανίζεται στον υπεριώδη φθορισμό, ειδικά ολογραφήματα μεταβλητής εικόνας (δύο εικόνες μαζί), ειδικό ολογράφημα της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και μικροεκτυπώσεις.

Το υπουργείο προχωρεί ήδη σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε μέχρι το τέλος του έτους να είναι έτοιμο να εκτυπώσει τις πρώτες πλαστικές άδειες οδήγησης, προκειμένου μέσα στην προβλεπόμενη από την κοινοτική νομοθεσία ημερομηνία οι Έλληνες πολίτες να μπορούν να εφοδιάζονται με αυτά τα έντυπα.

πηγή:thessaloniki-news.blogspot.com